Search Icon

Chào mừng quý vị. Quý vị đang ở đúng nơi để tìm hiểu về cách Socure Inc. (gọi chung là “Socure”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và ngăn chặn gian lận cho khách hàng doanh nghiệp thông qua giải pháp Xác Minh Tài Liệu Dự Đoán (gọi tắt là “DocV”) của chúng tôi. Thông báo về quyền riêng tư về việc Xác Minh Tài Liệu và Sinh Trắc Học này (“Thông Báo Về Quyền Riêng Tư”) đề cập đến Cách Hoạt Động Của DocV, Thông Tin Cá Nhân Mà Chúng Tôi Thu Thập (và Nguồn), Nơi Chúng Tôi Lưu Trữ Và Chuyển Thông Tin Cá Nhân Của Quý Vị, Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Quý Vị, Cách Chúng Tôi Tiết Lộ Thông Tin Của Quý Vị, Thời Gian Chúng Tôi Lưu Giữ Thông Tin Của Quý Vị, Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Của Quý Vị, Căn Cứ Pháp Luật Về Việc Xử Lý, Quyền Dữ Liệu Của Quý Vị, Cách Thực Thi Quyền Dữ Liệu Của Quý Vị, và cách Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo này bằng cách đăng phiên bản mới trên trang web, theo quy định pháp luật. Socure cũng có Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Chung áp dụng cho mọi sản phẩm và dịch vu của chúng tôi. Nếu khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi sử dụng DocV cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi thì cả Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Chung và Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này đều được áp dụng. (Nếu quý vị không chắc chắn khách hàng của chúng tôi sử dụng sản phẩm nào, vui lòng hỏi họ!)

Cách Hoạt Động của DocV

Khi quý vị tương tác với DocV, chúng tôi yêu cầu quý vị  đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng và Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này của Socure. Nếu quý vị từ chối, giao dịch sẽ bị hủy và Socure sẽ không thu thập thông tin cá nhân của quý vị. Là nhà cung cấp dịch vụ, Socure đề nghị quý vị nên liên hệ với đối tác doanh nghiệp đã giới thiệu quý vị đến DocV để tìm hiểu các phương thức xác minh danh tính tự động khác họ cung cấp. Nếu quý vị đồng ý, quý vị cần gửi một hoặc nhiều ảnh chụp giấy tờ tùy thân (ví dụ: mặt trước và mặt sau của bằng lái xe hoặc hộ chiếu). Quý vị cũng có thể phải gửi ảnh tự chụp cho giao dịch đầu tiên hoặc cho mục đích xác minh lại ảnh tự chụp. Trong khi quý vị chụp và gửi ảnh, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu thiết bị và tương tác của quý vị để phát hiện hoạt động bất thường hay đáng ngờ.

Socure sử dụng máy học và trí tuệ nhân tạo để giúp quý vị chụp được những bức ảnh có chất lượng đồng thời phân tích ảnh và thiết bị quý vị sử dụng để chụp. Chúng tôi có thể phân tích ảnh và dữ liệu sinh trắc của bạn bằng xác minh khuôn mặt (1:1) hoặc nhận dạng khuôn mặt (1:nhiều), giúp DocV dự đoán câu trả lời cho các câu hỏi xác minh danh tính và phòng chống gian lận, chẳng hạn như:

 • Ảnh có được chụp trực tiếp vào thời điểm gửi không?
 • Loại tài liệu nào được gửi?
 • Tài liệu có phải là giả mạo hoặc bị giả mạo không?
 • Ảnh trên tài liệu và ảnh tự chụp có khớp nhau không?
 • Thông tin cá nhân trên tài liệu có thể được xác thực không?
 • Người này có đủ tuổi hợp pháp để sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ yêu cầu không?
 • Chúng tôi đã từng nhìn thấy người này và/hoặc thiết bị này trước đây chưa?
 • Người đó có sử dụng thiết bị của họ theo như cách họ mong đợi không? Liệu đây có phải là bot hay hacker?

Đây là quyền quyết định hoàn toàn của khách hàng doanh nghiệp Socure: (a) quý vị có được gửi tới DocV hay không và vì lý do nào; (b) chúng tôi thay mặt họ thu thập và phân tích những thành phần thông tin cá nhân nào, bao gồm loại ảnh hoặc tài liệu nào chúng tôi phân tích thay họ; (c) có sẵn phương pháp xác minh thay thế nào; và (e) liệu có nên chấp nhận, xem xét hoặc từ chối một giao dịch cụ thể hay không và trong hoàn cảnh nào.

Thông Tin Cá Nhân Mà Chúng Tôi Thu Thập (và Nguồn)

Với DocV, Socure có thể thu thập thông tin cá nhân của quý vị từ khách hàng doanh nghiệp, thiết bị, chính quý vị, nhà môi giới dữ liệu và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi quý vị tương tác với DocV được nêu bên dưới, cùng với thông tin về nguồn.

Người Nhận Thông Tin Cá Nhân và (các) Mục Đích Tiết Lộ Danh Mục Thông Tin Cá Nhân Được Tiết Lộ

Khách Hàng Doanh Nghiệp hoặc Khách Hàng Tiềm Năng có thể nhận được thông tin cá nhân của quý vị để xác minh danh tính của quý vị và ngăn chặn gian lận.

• Thông Tin Định Danh
• Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ
• Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm cả dữ liệu vị trí địa lý
• Dữ liệu hành vi và suy luận về cách quý vị thường tương tác với thiết bị trong phiên
• Ảnh

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể nhận thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích: (a) thay mặt chúng tôi hoàn thành và hỗ trợ giao dịch DocV; và/hoặc (b) lưu trữ thông tin trên đám mây.

• Thông Tin Định Danh
• Thông tin sinh trắc học (chỉ lưu trữ đám mây)
• Đặc điểm của phân loại được bảo vệ (chỉ lưu trữ đám mây)
• Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm Dữ liệu vị trí địa lý (chỉ lưu trữ đám mây)
• Dữ liệu hành vi và suy luận về cách bạn thường tương tác với thiết bị của mình trong một phiên (chỉ lưu trữ đám mây)
• Ảnh

Các công ty con và chi nhánh của công ty có thể nhận được thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích: (a) hoàn thành và hỗ trợ giao dịch DocV; (b) nghiên cứu nội bộ, chẳng hạn như nghiên cứu các xu hướng gian lận và nhận dạng theo thời gian; (c) thực hiện kiểm tra sự thiên vị và công bằng; và/hoặc (c) đào tạo, phát triển, xác nhận và/hoặc cải tiến các mô hình học máy.

• Thông Tin Định Danh
• Thông tin sinh trắc học
• Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ
• Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm cả dữ liệu vị trí địa lý
• Dữ liệu hành vi và suy luận về cách quý vị thường tương tác với thiết bị trong phiên
• Ảnh

 

Cư dân California: Chúng tôi thu thập thông tin tương tự ở trên cho quý vị và thông tin đó cũng có thể thuộc các danh mục thông tin cá nhân theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) sau đây: Danh Mục Thông Tin Cá Nhân được liệt kê trong đạo luật về Hồ Sơ Khách Hàng Bang California (Bộ luật Dân Sự California § 1798.80(e)); Thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác; Thông tin về âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự; Suy luận; và Thông tin cá nhân nhạy cảm.

Nơi Chúng Tôi Lưu Trữ Và Chuyển Thông Tin Cá Nhân Của Quý Vị

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị tại Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là nếu quý vị chưa ở Hoa Kỳ, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ.

Cách Chúng tôi Sử Dụng Thông tin Của Quý Vị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật và hợp đồng khách hàng của chúng tôi để:

 • thực hiện các dịch vụ xác minh danh tính và ngăn chặn gian lận thay mặt cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi;
 • giúp đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của DocV;
 • xác định và sửa chữa các lỗi làm suy giảm chức năng hoặc hiệu suất DocV hiện có hoặc dự định; Và
 • tiến hành nghiên cứu nội bộ để phát triển, cải tiến, thử nghiệm hoặc sửa chữa DocV hoặc các dịch vụ hoặc công nghệ liên quan.

Sau đây là danh sách không đầy đủ các ví dụ minh họa cách Socure sử dụng thông tin cá nhân của quý vị liên quan đến DocV:

 • Thông tin nhận dạng như thông tin quý vị cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi như một phần của giao dịch trực tuyến có thể được đối chiếu với thông tin nhận dạng có trong văn bản và các thành phần có thể đọc được bằng máy của tài liệu quý vị gửi tới Socure qua DocV.
 • Thông tin sinh trắc học có thể được sử dụng để giúp quý vị chụp ảnh chất lượng bằng cách cung cấp cho quý vị hướng dẫn chụp theo thời gian thực chẳng hạn như “Di chuyển điện thoại ra xa” hoặc “Di chuyển điện thoại lại gần mặt”. Thông tin sinh trắc học cũng có thể được sử dụng để so sánh ảnh tự chụp của quý vị với ảnh trên giấy tờ tùy thân hoặc để cung cấp dịch vụ xác minh lại ảnh tự chụp cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi bằng cách đánh giá xem trước đây chúng tôi đã từng gặp quý vị chưa.
 • Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ có thể được dùng để kiểm tra độ thiên vị của DocV và hỗ trợ tính công bằng trong kết quả bằng cách đo lường hiệu suất sản phẩm trên nhiều loại tài liệu (ví dụ: giấy phép lái xe từ tiểu bang X, thị thực hoặc hộ chiếu từ quốc gia Y), độ tuổi, giới tính và chủng tộc/dân tộc. 
 • Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm Dữ liệu vị trí địa lý có thể được sử dụng để phát hiện xem giao dịch có được bắt đầu từ một quốc gia bị trừng phạt hay không hoặc để hỗ trợ quý vị hoàn tất giao dịch DocV bằng ngôn ngữ cài đặt trình duyệt mặc định của quý vị.
 • Dữ liệu hành vi và suy luận về cách quý vị thường tương tác với thiết bị trong phiên có thể được dùng để phát hiện sự bất thường (tức là để xác định các hành vi không điển hình trong cách quý vị tương tác với thiết bị). Ví dụ: nếu quý vị thường mất 30 giây để chụp một ảnh bằng iPhone 13 nhưng ai đó giả mạo là bạn lại chụp một bức ảnh trong vài mili giây bằng thiết bị Android từ địa chỉ IP mà quý vị không thường sử dụng, điều này có thể cho thấy hành vi bất thường trên thiết bị của quý vị.
 • Ảnh có thể được dùng để trích xuất các thông tin nhận dạng, thông tin sinh trắc học và đặc điểm của các phân loại được bảo vệ. Ảnh cũng có thể được dùng để huấn luyện và kiểm tra các mô hình học máy cũng như để duy trì danh sách các hình ảnh được sử dụng trong các tương tác gian lận hoặc độc hại lặp đi lặp lại. 

Khi luật cho phép hoặc yêu cầu, Socure cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để:

 • tuân thủ luật pháp, quy tắc hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, chẳng hạn như bằng cách xác minh và thực hiện các yêu cầu về quyền dữ liệu;
 • tuân thủ điều tra dân sự, hình sự hoặc quy định, điều tra, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh triệu tập của các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc chính phủ khác;
 • hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến hành vi hoặc hoạt động mà chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi tin một cách hợp lý và thiện chí có thể vi phạm luật pháp, quy tắc hoặc quy định của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế;
 • điều tra, thiết lập, thực hiện, chuẩn bị hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và/hoặc
 • thực hiện các hoạt động nội bộ phù hợp với mong đợi hợp lý của quý vị hoặc tương thích với việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị trong việc cung cấp DocV của chúng tôi.

Việc Socure sử dụng thông tin sinh trắc học không được coi là “dữ liệu sức khỏe người tiêu dùng” theo của luật về quyền riêng tư y tế của tiểu bang Hoa Kỳ. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân để ngăn chặn, phát hiện, bảo vệ hoặc ứng phó với các sự cố bảo mật, đánh cắp danh tính, gian lận, các hoạt động quấy rối, độc hại hoặc lừa đảo.

Cách Chúng Tôi Tiết Lộ Thông Tin Của Quý Vị

Bảng sau đây mô tả những người nhận mà Socure có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị liên quan đến DocV, mục đích tiết lộ và các loại thông tin cá nhân được tiết lộ. 

Người Nhận Thông Tin Cá Nhân và (các) Mục Đích Tiết Lộ Danh Mục Thông Tin Cá Nhân Được Tiết Lộ

Khách Hàng Doanh Nghiệp hoặc Khách Hàng Tiềm Năng có thể nhận được thông tin cá nhân của quý vị để xác minh danh tính của quý vị và ngăn chặn gian lận.

• Thông Tin Định Danh
• Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ
• Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm cả dữ liệu vị trí địa lý
• Dữ liệu hành vi và suy luận về cách quý vị thường tương tác với thiết bị trong phiên
• Ảnh

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể nhận thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích: (a) thay mặt chúng tôi hoàn thành và hỗ trợ giao dịch DocV; và/hoặc (b) lưu trữ thông tin trên đám mây.

• Thông Tin Định Danh
• Thông tin sinh trắc học (chỉ lưu trữ đám mây)
• Đặc điểm của phân loại được bảo vệ (chỉ lưu trữ đám mây)
• Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm Dữ liệu vị trí địa lý (chỉ lưu trữ đám mây)
• Dữ liệu hành vi và suy luận về cách bạn thường tương tác với thiết bị của mình trong một phiên (chỉ lưu trữ đám mây)
• Ảnh

Các công ty con và chi nhánh của công ty có thể nhận được thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích: (a) hoàn thành và hỗ trợ giao dịch DocV; (b) nghiên cứu nội bộ, chẳng hạn như nghiên cứu các xu hướng gian lận và nhận dạng theo thời gian; (c) thực hiện kiểm tra sự thiên vị và công bằng; và/hoặc (c) đào tạo, phát triển, xác nhận và/hoặc cải tiến các mô hình học máy.

• Thông Tin Định Danh
• Thông tin sinh trắc học
• Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ
• Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm cả dữ liệu vị trí địa lý
• Dữ liệu hành vi và suy luận về cách quý vị thường tương tác với thiết bị trong phiên
• Ảnh

 

Socure không bán, cho thuê hoặc trao đổi dữ liệu sinh trắc học hoặc thông tin cá nhân khác cho bên thứ ba và không chủ ý bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng dưới 16 tuổi, theo quy định của luật hiện hành. Socure không tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm cho các mục đích khác với những mục đích được nêu trong mục 7027(l) của Quy định về Đạo luật về Quyền Riêng tư của người Tiêu dùng bang California.

Thời Gian Chúng Tôi Lưu Giữ Thông Tin Của Quý Vị

Chúng tôi đã thấy những kẻ lừa đảo giả mạo hàng trăm giấy tờ tùy thân và ảnh tự chụp. Theo phân tích của Socure về giá trị dự đoán của thông tin cá nhân của quý vị trong việc xác minh danh tính và ngăn chặn gian lận đang diễn ra, các lịch trình sau đây phác thảo khoảng thời gian Socure lưu giữ tối đa thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng trong DocV.

Danh mục Thông tin Cá nhân Thời gian Lưu Giữ

Thông in định danh

Không quá 7 năm từ ngày thu thập

Thông tin sinh trắc học

Không quá 3 năm kể từ lần cuối quý vị tương tác với Socure

Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ

Không quá 3 năm kể từ lần cuối quý vị tương tác với Socure

Thông tin về thiết bị, trình duyệt và mạng, bao gồm dữ liệu vị trí địa lý

Không quá 7 năm từ ngày thu thập

Dữ liệu hành vi và suy luận về cách bạn thường tương tác với thiết bị trong phiên

Không quá 7 năm từ ngày thu thập

Ảnh

Không quá 3 năm kể từ lần cuối quý vị tương tác với Socure

 

Thông tin cá nhân của quý vị có thể được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn hơn thời gian nêu trên nếu luật pháp hoặc hợp đồng yêu cầu xóa hoặc nếu mục đích thu thập thông tin đó đã hết hạn.

Thông báo Đặc biệt về Yêu cầu Quyền Dữ liệu: Thông tin cá nhân được sử dụng để xác minh danh tính của quý vị liên quan đến việc thực hiện yêu cầu về quyền dữ liệu sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày kể từ ngày xác minh. Các hồ sơ về yêu cầu thực hiện quyền dữ liệu của quý vị và việc tuân thủ các nghĩa vụ thực hiện của chúng tôi được lưu giữ theo luật hiện hành.

Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Của Quý Vị

Socure sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo thủ tục hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin khỏi bị thất thoát, trộm cắp, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hoại theo luật hiện hành và chúng tôi yêu cầu khách hàng cũng như nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng thực hiện như vậy. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật nghiêm ngặt đối với thông tin sinh trắc học giống như các thông tin cá nhân nhạy cảm khác. Bao gồm các biện pháp mã hóa khi truyền và khi ở trạng thái nghỉ, kiểm soát truy cập nghiêm ngặt, giảm thiểu dữ liệu và quy trình quản trị dữ liệu. Các hoạt động bảo vệ dữ liệu của Socure được kiểm tra định kỳ và chúng tôi có các chứng chỉ ISO 27001 và SOC 2 Loại 2. Tuy vậy, đơn giản là không có cách nào để đảm bảo mọi biện pháp an toàn hoặc biện pháp bảo mật là đủ để ngăn chặn sự cố bảo mật.

Quyền Dữ Liệu Của Quý Vị

Nói chung, quý vị có quyền nộp đơn hoặc khiếu nại lên cơ quan giám sát có liên quan và không bị phân biệt đối xử khi thực thi quyền. Ngoài ra, tùy thuộc vào nơi cư trú của quý vị, quý vị có thể phải tuân theo một hoặc nhiều quyền dữ liệu sau đối với DocV:

 • Quyền được biết/được thông báo về thông tin cá nhân hoặc danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi có về quý vị.
 • Quyền truy cập bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về quý vị.
 • Quyền sửa / Chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi có về quý vị.
 • Quyền xóa / Loại bỏ thông tin cá nhân về quý vị.
 • Quyền Từ chối / Phản đối việc Xử lý Nhất định, như một số hình thức lưu hồ sơ.
 • Quyền hạn chế quy trình xử lý, nếu quý vị đáp ứng một số trường hợp áp dụng hạn chế nhất định.
 • Quyền rút lại sự chấp thuận bất cứ lúc nào, miễn phí. Hành động rút lại sự chấp thuận như vậy chỉ áp dụng trong tương lai và sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xử lý trước được tiến hành theo sự chấp thuận tự do trước đó của quý vị.
 • Quyền khiếu nại việc bị từ chối thực hiện hành động theo yêu cầu trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi quý vị nhận được quyết định ban đầu.

Mọi việc rút lại sự đồng ý chỉ áp dụng cho quá trình xử lý trong tương lai và không ảnh hưởng đến quá trình xử lý trước đó được thực hiện theo sự đồng ý rõ ràng, mà trước đó quý vị đưa ra. Quyền di chuyển dữ liệu không áp dụng cho Socure, nhưng chúng tôi cố gắng cung cấp cho quý vị thông tin đáp ứng yêu cầu truy cập ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và máy có thể đọc được.

Cách Thực Thi Quyền Dữ liệu Của Quý Vị

Để thực thi các quyền dữ liệu liên quan đến giao dịch DocV cụ thể, quý vị hãy gửi yêu cầu tới khách hàng doanh nghiệp Socure. Họ đã giới thiệu quý vị đến Socure và sẽ chuyển yêu cầu tới chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ của họ. Chúng tôi không thể xử lý dữ liệu khách hàng doanh nghiệp của mình nếu không có hướng dẫn bằng văn bản của họ.

Để thực thi các quyền của quý vị liên quan đến dữ liệu của nhà cung cấp dữ liệu của Socure, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Biểu Mẫu Quyền Dữ Liệu của chúng tôi. Vì quyền dữ liệu trên thế giới liên tục thay đổi, biểu mẫu có thể liệt kê nhiều loại quyền dữ liệu có thể có hoặc không có sẵn cho quý vị tùy theo nơi quý vị cư trú. Xin nhớ rằng chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu của quý vị nếu luật pháp không cấp cho quý vị quyền mà quý vị muốn thực thi.

Yêu cầu về Quyền Bảo vệ Dữ liệu Có thể Xác minh: Socure sẽ sử dụng các phương pháp hợp lý về mặt thương mại để xác nhận rằng quý vị đã gửi yêu cầu có thể xác minh, nếu có hoặc được yêu cầu. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cần yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin, xác minh danh tính của quý vị và lưu một số thông tin cá nhân của quý vị để chứng minh chúng tôi đã tuân thủ yêu cầu của quý vị.

Đại diện Được Ủy quyền:  Khi luật pháp cho phép, quý vị có thể chỉ định đại diện ủy quyền thay mặt quý vị đưa ra yêu cầu về quyền dữ liệu bằng cách sử dụng biểu mẫu quyền dữ liệu của Socure được liên kết ở trên, tùy thuộc vào xác minh phù hợp và các yêu cầu pháp lý hiện hành khác.  Người đại diện được ủy quyền của quý vị sẽ cần cung cấp tài liệu hỗ trợ thẩm quyền của người đại diện để thay mặt quý vị đưa ra yêu cầu.  Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị xác minh danh tính trực tiếp với chúng tôi và xác nhận yêu cầu.

Căn Cứ Pháp Luật Về Việc Xử Lý (Không phải công dân Hoa Kỳ)

Cư dân Canada: Thông tin cá nhân của quý vị được xử lý khi có sự đồng ý rõ ràng của quý vị. 

Cư dân của Vương quốc Anh hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu:  (a) thông tin sinh trắc học của quý vị được xử lý với sự đồng ý rõ ràng của quý vị; (b) dữ liệu về chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của quý vị được xử lý vì lý do lợi ích cộng đồng đáng kể; và (c) thông tin cá nhân còn lại của quý vị được xử lý vì mục đích lợi ích hợp pháp như để ngăn chặn gian lận. Thông tin cá nhân được xử lý để đánh giá và thực hiện các yêu cầu về quyền dữ liệu được xử lý để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Khi Socure xem xét lợi ích hợp pháp, chúng tôi cân nhắc kỳ vọng hợp lý dựa trên mối quan hệ của quý vị với khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cân bằng với nhu cầu của Socure để hỗ trợ các yêu cầu xác thực danh tính, đánh giá rủi ro, ngăn chặn, phát hiện, bảo vệ hoặc chống lại hoặc ứng phó với các sự cố bảo mật, đánh cắp danh tính, gian lận, quấy rối, hoạt động độc hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp.

Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu (Chỉ ở Vương quốc Anh, EEA, Thụy Sĩ)

Socure tuân thủ Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ (EU-US DPF), Phần Mở rộng của Vương quốc Anh đối với Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ (Swiss-U.S. DPF) do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định. Socure đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng công ty tuân thủ Các Nguyên Tắc của Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ (EU-U.S. DPF Principles) liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân nhận được từ Liên minh Châu Âu dựa vào Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và từ Vương quốc Anh (và Gibraltar) dựa vào Phần Mở rộng của Vương quốc Anh đối với Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ.  Socure đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng công ty tuân thủ Nguyên tắc của Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ( Swiss-U.S. DPF Principles) liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa vào Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Socure tuân thủ quyển điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang.

Căn cứ theo Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu, cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có quyền nhận được xác nhận của chúng tôi về việc liệu chúng tôi có lưu trữ thông tin cá nhân liên quan đến họ tại Hoa Kỳ hay không. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về quý vị. Quý vị cũng có thể sửa đổi, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ. Cá nhân muốn tiếp tiếp cận, truy cập hoặc muốn sửa đổi, bổ sung hoặc xóa dữ liệu không chính xác được chuyển đến Hoa Kỳ theo Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ liệu phải gửi yêu cầu tương ứng quabiểu mẫu này. Nếu được yêu cầu xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ phản hồi trong khung thời gian hợp lý. 

Chúng tôi sẽ cung cấp lựa chọn từ chối hoặc tham gia riêng lẻ đối với dữ liệu nhạy cảm trước khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba không phải là đại lý của chúng tôi hoặc trước khi chúng tôi sử dụng dữ liệu đó cho mục đích khác với mục đích ban đầu được thu thập hoặc được ủy quyền sau đó. Để yêu cầu hạn chế sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản qua  biểu mẫu này

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. 

Trách nhiệm giải trình của Socure đối với dữ liệu cá nhân mà công ty nhận được ở Hoa Kỳ theo Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ liệu và sau đó chuyển cho bên thứ ba được mô tả trong Nguyên tắc Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ liệu. Cụ thể, Socure vẫn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý theo Nguyên tắc Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ liệu nếu những đại lý bên thứ ba được công ty thu xếp tham gia xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt công ty thực hiện việc đó theo cách không phù hợp với Nguyên tắc, trừ khi Socure chứng minh rằng công ty không chịu trách nhiệm về sự kiện gây ra thiệt hại.

Để tuân thủ Nguyên tắc của Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ, Phần mở rộng của Vương quốc Anh đối với Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, Socure cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn và việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được chuyển đến Hoa Kỳ chiếu theo Nguyên tắc của các Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu này. Cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại trước tiên nên liên hệ Socure theo địa chỉ email  privacy@socure.com.

Socure cũng cam kết thêm nữa sẽ chuyển những khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết theo chương trình Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ đến cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập, Dịch vụ Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu, được vận hành bởi Chương trình Quốc gia BBB. Nếu quý vị không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại hoặc nếu khiếu nại của quý vị không được giải quyết thỏa đáng, vui lòng truy cập trang web này để tìm hiểu thêm thông tin và/hoặc nộp hồ sơ khiếu nại. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí.

Nếu khiếu nại theo Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ của quý vị không thể được giải quyết thông qua các kênh trên, thì trong một số điều kiện nhất định, quý vị có thể yêu cầu trọng tài có tính ràng buộc đối với một số khiếu nại còn lại chưa được giải quyết bằng các cơ chế giải quyết khác. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Tuyên bố về Quyền Riêng tư này và Nguyên tắc của Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và/hoặc Nguyên tắc của Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, thì Nguyên tắc liên quan sẽ có hiệu lực chi phối.  Để tìm hiểu thêm về chương trình Khung Khung Cơ Sở Quyền Riêng Tư Dữ Liệu Liên Âu-Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web này. Quý vị có thể xác minh sự tham gia của Socure  tại đây.

Cách liên lạc với chúng tôi

Vui lòng không gửi email cho chúng tôi tài liệu nhận dạng, ảnh tự chụp hoặc thông tin cá nhân khác của quý vị. Nếu quý vị gặp sự cố khi gửi tài liệu hoặc cần trợ giúp khắc phục sự cố hoặc tìm hiểu kết quả của một giao dịch cụ thể, vui lòng liên hệ với khách hàng doanh nghiệp Socure đã giới thiệu quý vị đến với chúng tôi.

Để liên hệ đội ngũ Quyền riêng tư Socure, gồm cả Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, quý vị có thể gửi email tới địa chỉ  privacy@socure.com hoặc điện thoại số 1-888-690-3709. DPO của chúng tôi là Tổng cố vấn của Socure và Phó Giám đốc pháp lý, Aviad Levin-Gur.

Căn cứ theo Điều 27 của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR), Socure đã chỉ định Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu châu Âu (EDPO) làm Đại diện GDPR của công ty tại Liên minh châu Âu. Quý vị có thể liên hệ với EDPO về các vấn đề liên quan đến GDPR: (1) qua biểu mẫu yêu cầu trực tuyến của EDPO; hoặc (2) gửi thư đến EDPO theo địa chỉ Avenue Huart Hamoir 71, 1030 Brussels, Bỉ.

Căn cứ theo Điều 27 của UK GDPR, Socure đã chỉ định EDPO UK Ltd làm đại diện UK GDPR tại Vương quốc Anh. Quý vị có thể liên hệ EDPO UK về các vấn đề liên quan đến UK GDPR: (1) qua biểu mẫu yêu cầu trực tuyến của EDPO; hoặc (2) gửi thư đến EDPO UK theo địa chỉ 8 Northumberland Avenue, Luân Đôn WC2N 5BY, Vương quốc Anh