Search Icon

Phiên bản: Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) | Tiếng Pháp (Canada) | Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Giới thiệu về Socure. Socure Inc. (gọi chung là “Socure”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp sản phẩm, công cụ và dịch vụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy để giúp khách hàng doanh nghiệp xác thực danh tính, đánh giá rủi ro cũng như phát hiện và ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính và gian lận (“Sản phẩm”). Chúng tôi liên tục sử dụng những gì chúng tôi tìm hiểu được về các bạn để không ngừng phát triển và cải tiến Sản phẩm.

Phạm vi của Tuyên bố về Quyền Riêng tư này. Tuyên bố này (“Tuyên bố về Quyền Riêng tư”) chỉ áp dụng trong quá trình kinh doanh thông thường của chúng tôi và chỉ áp dụng đối với: (1) thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân, theo quy định của pháp luật hiện hành; và (2) bất kỳ ai sử dụng Sản phẩm, trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc truy cập bất kỳ trang web, siêu liên kết, trang truyền thông xã hội nào của chúng tôi hoặc bất kỳ nơi nào khác trên Internet (“Trang Web” hoặc khi được đề cập đến với từ “Sản phẩm”, thì được gọi chung là “Dịch vụ”). Tuyên bố về Quyền Riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin cá nhân và xác định nguồn dữ liệu của chúng tôi, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý, và thông lệ bảo mật dữ liệu và lưu trữ dữ liệu của chúng tôi. Nó cũng chứa thông tin quan trọng về quyền dữ liệu của bạn và cách thức liên hệ với chúng tôi. Tuyên bố về Quyền Riêng tư này không áp dụng cho ứng viên tìm việc hoặc cho bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào.

Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền Riêng tư này. Socure bảo lưu quyền sửa đổi Tuyên bố về Quyền Riêng tư này bằng cách đăng bản cập nhật trên trang web này. Vui lòng thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền Riêng tư này để được cập nhật, vì mọi thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về Quyền Riêng tư này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc dữ liệu của bạn được sử dụng tương ứng.

Thu thập Thông tin Cá nhân

Danh mục thông tin cá nhân, gồm thông tin cá nhân nhạy cảm, mà chúng tôi có thể thu thập về bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ gồm:

 • Thông tin định danh, chẳng hạn tên thật, bí danh, địa chỉ thư tín, định danh cá nhân duy nhất, định danh trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản hoặc các thông tin định danh tương tự khác.
 • Danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong đạo luật về Hồ sơ Khách hàng bang California (Bộ luật Hồ sơ Khách hàng bang California § 1798.80(e)), gồm định danh được liệt kê bên trên, cũng như trình độ học vấn, việc làm và quá trình làm việc, số tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài chính khác.
 • Đặc tính của những phân loại dữ liệu được bảo vệ, chẳng hạn tuổi, giới tính, giới, bản dạng giới, tình trạng nhập cư, chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia
 • Thông tin thương mại, gồm hồ sơ về sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, đã nhận được hoặc đã cân nhắc hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua sắm hoặc tiêu dùng khác.
 • Thông tin sinh trắc học, chẳng hạn thông tin bắt nguồn từ ảnh chụp khuôn mặt hoặc được suy ra từ thao tác nhấn phím hoặc các khuôn mẫu nhập dữ liệu khác.
 • Thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của bạn với Dịch vụ.
 • Dữ liệu vị trí địa lý, chẳng hạn địa chỉ Giao thức Internet và tọa độ theo Hệ thống Định vị Toàn cầu.
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự, chẳng hạn giấy tờ tùy thân và ảnh tự chụp, cũng như số ghi từ cảm biến của thiết bị.
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm, chẳng hạn thông tin liên hệ liên quan đến công việc, nghề nghiệp được sử dụng khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi hoặc tương tác với Trang Web.
 • Suy luậnđược rút ra từ thông tin chúng tôi thu thập để tạo hồ sơ về bạn, phản ánh sở thích, đặc điểm, khuynh hướng hoặc hành vi của bạn.
 • Thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn thông tin cá nhân tiết lộ số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang, số hộ chiếu, tài khoản tài chính và số định tuyến, hoạt động và lịch sử tài khoản tài chính hoặc thương mại, lịch sử tội phạm, nội dung email của bạn và thông tin sinh trắc học.

Nguồn Thông tin Cá nhân

Nguồn thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập là từ:

 • bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi bạn sử dụng Dịch vụ;
 • các bên thứ ba thử nghiệm, mua hoặc bán lại Sản phẩm;
 • nguồn thông tin công cộng; Và
 • nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật và hợp đồng khách hàng của chúng tôi để:

 • thực hiện các mục đích hoạt động hoặc mục đích khác của chúng tôi, cần thiết để cung cấp Dịch vụ;
 • ngăn chặn, phát hiện, bảo vệ hoặc chống lại hoặc ứng phó với các sự cố bảo mật, đánh cắp danh tính, gian lận, quấy rối, hoạt động độc hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp;
 • duy trì tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống của chúng tôi;
 • gỡ lỗi, nhận diện và sửa chữa các lỗi làm suy yếu chức năng dự kiến hiện tại của Dịch vụ;
 • kiểm toán hoặc thực hiện kiểm soát chất lượng liên quan đến giao dịch hiện tại hoặc liên đới;
 • thực hiện dịch vụ cho hoặc thay mặt khách hàng của chúng tôi, gồm bảo trì hoặc phục vụ tài khoản, khắc phục sự cố giao dịch và cung cấp hỗ trợ khách hàng khác; và
 • thực hiện nghiên cứu nội bộ để phát triển và thử nghiẹm công nghệ, bao gồm việc phát triển, xác nhận và cải tiến Dịch vụ.

Socure không tiếp thị hoặc quảng cáo trực tiếp tới người tiêu dùng liên quan đến việc chúng tôi cung cấp Sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn tham gia vào một số nội dung nhất định trên Trang Web, chẳng hạn sách trắng và hội thảo trên web, bạn có thể nhận được thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo từ Socure phù hợp với Tuyên bố về Quyền Riêng tư này.

Khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • tuân thủ luật pháp, quy tắc hoặc quy định địa phương, của tiểu bang hoặc liên bang;
 • tuân thủ sự thẩm tra, điều tra, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh triệu tập dân sự, hình sự hoặc theo luật định, của các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc các cơ quan khác thuộc chính quyền;
 • cung cấp hỗ trợ cho khách hàng hoặc đối tác đang bị điều tra hoặc kiểm toán;
 • hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến hành vi hoặc hoạt động mà chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi tin một cách hợp lý và thiện chí là có thể vi phạm luật pháp, quy tắc hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương; và/hoặc
 • điều tra, thiết lập, thực hiện, chuẩn bị hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Cơ sở Pháp lý để Xử lý Thông tin Cá nhân

Đối với người tiêu dùng tại các khu vực pháp lý yêu cầu cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân, vui lòng lưu ý thông tin cá nhân của bạn được xử lý phù hợp với:

 • sự chấp thuận của bạn;
 • việc thực hiện hợp đồng;
 • các lợi ích hợp pháp quan trọng hơn, chẳng hạn xác minh danh tính, đánh giá rủi ro và ngăn chặn gian lận đang diễn ra; hoặc
 • một yêu cầu hoặc nghĩa vụ pháp lý.

Khi Socure dựa vào lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ xem xét những kỳ vọng hợp lý của chủ thể dữ liệu dựa trên mối quan hệ của họ với bên kiểm soát, gồm các mối quan hệ hiện tại với khách hàng và khả năng tiếp cận hàng hóa hoặc dịch vụ, đồng thời cân bằng chúng với nhu cầu liên tục của khách hàng để xác thực danh tính, đánh giá rủi ro, và ngăn chặn, phát hiện, bảo vệ hoặc chống lại hoặc ứng phó với các sự cố bảo mật, đánh cắp danh tính, gian lận, quấy rối, các hoạt động gây hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp.

Khi Socure xử lý các loại thông tin cá nhân đặc biệt, chúng tôi chỉ làm vậy khi có sự chấp thuận tự do của bạn, có thể được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi, cho chúng tôi trực tiếp hoặc cả hai, khi bạn sử dụng Dịch vụ, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Socure có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh, như sau:

Danh mục Thông tin Cá nhân Danh mục Bên Thứ ba Được Tiết lộ vì Mục đích Kinh doanh
Thông tin định danh,chẳng hạn tên thật, bí danh, địa chỉ gửi thư, định danh cá nhân duy nhất, định danh trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu, ảnh hoặc các định danh tương tự khác. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong đạo luật về Hồ sơ Khách hàng bang California (Bộ luật Hồ sơ Khách hàng bang California § 1798.80(e)), chẳng hạn tên, chữ ký, số an sinh xã hội, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang, trình độ học vấn, việc làm, lịch sử việc làm, số tài khoản ngân hàng số hoặc thông tin tài chính khác. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Đặc tính của những phân loại dữ liệu được bảo vệ, chẳng hạn tuổi, giới tính, giới, bản dạng giới, tình trạng nhập cư, chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Thông tin thương mại,gồm hồ sơ về sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, đã nhận được hoặc đã cân nhắc hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua sắm hoặc tiêu dùng khác. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Thông tin sinh trắc học, chẳng hạn thông tin bắt nguồn từ ảnh chụp khuôn mặt hoặc được suy ra từ thao tác nhấn phím hoặc các khuôn mẫu nhập dữ liệu khác. • Không “được tiết lộ” như cách chúng tôi hiểu ý nghĩa của thuật ngữ này, nhưng thông tin này được nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba lưu trữ theo chính sách xóa được chỉ định ở đây.
Thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác,bao gồm nhưng không giới hạn trong lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của bạn với Dịch vụ. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Dữ liệu vị trí địa lý,chẳng hạn địa chỉ Giao thức Internet và tọa độ theo Hệ thống Định vị Toàn cầu. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự,chẳng hạn giấy tờ tùy thân và ảnh tự chụp, cũng như số ghi từ cảm biến của thiết bị. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm,chẳng hạn thông tin liên hệ liên quan đến công việc, nghề nghiệp được sử dụng khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi hoặc tương tác với Trang Web. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Suy luận được rút ra từ thông tin chúng tôi thu thập để tạo hồ sơ về bạn, phản ánh sở thích, đặc điểm, khuynh hướng hoặc hành vi của bạn. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.
Thông tin cá nhân nhạy cảm,chẳng hạn thông tin cá nhân tiết lộ số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang, số hộ chiếu, số tài khoản tài chính và số định tuyến, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, lý lịch tội phạm và nội dung của email của bạn. • khách hàng và kiểm toán viên, công ty liên kết, ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý của họ để cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi;
• nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bên xử lý phụ, nếu cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ; Và
• các công ty con và chi nhánh của công ty để cung cấp Dịch vụ.Đôi khi, vì mục đích kinh doanh, Socure cũng có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba sau:

 • các cố vấn chuyên nghiệp, chẳng hạn luật sư, kiểm toán viên, ngân hàng và công ty bảo hiểm, khi cần thiết trong quá trình thực hiện Dịch vụ chuyên môn mà họ cung cấp cho chúng tôi;
 • tòa án, hội đồng trọng tài, cơ quan thực thi pháp luật hoặc bên thứ ba khác, khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép; hoặc
 • bên thứ ba như một phần của hoạt động giao dịch kinh doanh chẳng hạn sáp nhập hoặc mua lại.

Socure không tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm cho các mục đích khác với những mục đích được nêu trong mục 7027(l) của Quy định về Đạo luật về Quyền Riêng tư của người Tiêu dùng bang California.

Quảng cáo Nhắm Đối tượng. Socure không tiếp thị hoặc quảng cáo trực tiếp tới người tiêu dùng liên quan đến việc chúng tôi cung cấp Sản phẩm cho khách hàng. Trong phạm vi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi quảng cáo nhắm đối tượng (tức hành vi theo ngữ cảnh), chúng tôi chỉ làm như vậy liên quan đến những hành động bạn thực hiện trên Trang Web của chúng tôi vốn gợi ý rằng bạn có thể quan tâm đến việc mua Sản phẩm của chúng tôi thay mặt người sử dụng lao động của bạn. Để các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi giúp chúng tôi cung cấp bất kỳ quảng cáo nào như vậy, chúng tôi có thể chia sẻ với họ thông tin định danh, thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm của bạn và/hoặc danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong đạo luật về Hồ sơ Khách hàng bang California, riêng biệt hoặc kết hợp với thông tin từ các nguồn khác (như dữ liệu nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi và dữ liệu khách hàng ngoại tuyến) và họ có thể sử dụng nhiều công nghệ theo dõi khác nhau.

Secure không “bán” bất kỳ thông tin cá nhân nào, theo quy định của luật hiện hành. Ngoài ra, Socure không có kiến thức thực tế rằng Socure bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới 16 tuổi, theo quy định của luật hiện hành.

Khi Chúng tôi Xóa Thông tin

Tại Socure, chúng tôi tin (vì chúng tôi đã chứng kiến) việc xác minh định danh, đánh giá rủi ro và ngăn chặn gian lận liên tục là kết quả của việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu không kết thúc. Tuy nhiên, chính sách chung của chúng tôi là xóa vĩnh viễn và an toàn thông tin cá nhân của bạn trong vòng 7 năm kể từ lần cuối cùng bạn tương tác với Socure hoặc Dịch vụ, trừ khi được quy định khác ở đây hoặc khi luật pháp hoặc hợp đồng yêu cầu việc xóa sớm hơn.

Thông báo Đặc biệt về Sinh trắc học: Trong phạm vi Socure thu thập “thông tin sinh trắc học” hoặc “định danh sinh trắc học” của bạn theo quy định của luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ xóa vĩnh viễn và an toàn thông tin đó không quá 3 năm sau lần cuối cùng bạn tương tác với Socure hoặc Dịch vụ.

Thông báo Đặc biệt về Quyền Bảo vệ Dữ liệu: Thông tin cá nhân được sử dụng để xác minh định danh của bạn thông qua Dịch vụ liên quan đến việc bạn thực hiện yêu cầu Quyền Bảo vệ Dữ liệu sẽ bị xóa trong vòng 72 tiếng kể từ khi xác minh, ngoại trừ trong phạm vi hồ sơ kiểm tra phải được duy trì để chứng minh sự tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

Cách Chúng tôi Bảo mật Thông tin Của bạn

Socure sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo thủ tục hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin khỏi bị thất thoát, trộm cắp, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hoại theo luật hiện hành và chúng tôi yêu cầu khách hàng cũng thực hiện như vậy. Các thông lệ bảo mật của chúng tôi cũng được kiểm toán định kỳ và chúng tôi duy trì các chứng chỉ ISO 27001 và SOC 2 Loại 2. Tuy vậy, đơn giản là không có cách nào để đảm bảo mọi biện pháp an toàn hoặc biện pháp bảo mật là đủ để ngăn chặn sự cố bảo mật.

Quyền Bảo vệ Dữ liệu Của bạn

Tùy vào nơi bạn sống, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều quyền bảo vệ dữ liệu sau (một số trong số đó là các quyền hạn chế tuân theo một số trường hợp ngoại lệ nhất định), cũng như quyền gửi/nộp đơn khiếu nại đến cơ quan giám sát có liên quan:

 • Quyền được biết/được thông báo về thông tin cá nhân hoặc danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn.
 • Quyền tiếp cận, truy cập bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn.
 • Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi có về bạn.
 • Quyền xóa thông tin cá nhân về bạn.
 • Quyền từ chối/phản đối một số quá trình xử lý nhất định, chẳng hạn quảng cáo nhắm đối tượng hoặc một số loại lập hồ sơ nhất định.
 • Quyền hạn chế một số quy trình xử lý, nếu bạn đáp ứng một số trường hợp áp dụng hạn chế nhất định.
 • Quyền rút lại sự chấp thuận bất cứ lúc nào, miễn phí. Hành động rút lại sự chấp thuận như vậy chỉ áp dụng trong tương lai và sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xử lý trước được tiến hành theo sự chấp thuận tự do trước đó của bạn.
 • Quyền khiếu nại việc bị từ chối thực hiện hành động theo yêu cầu trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi bạn nhận được quyết định ban đầu.

Không phân biệt đối xử. Luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư thường cấm phân biệt đối xử đối với người tiêu dùng đã chọn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của họ. Socure sẽ không từ chối bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào do bạn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu.

Để thực hiện các yêu cầu hiện hành về quyền bảo vệ dữ liệu, vui lòng điền vào biểu mẫu này. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho khách hàng và nhà cung cấp dữ liệu về yêu cầu đó và sẽ cho bạn biết những hành động mà chúng tôi dự định thực hiện để đáp lại. Bạn cũng có thể thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách gửi cho chúng tôi email cùng tên, tiểu bang hoặc quốc gia cư trú của bạn và (các) quyền mà bạn muốn thực hiện. Vui lòng lưu ý Socure có thể phải tuân theo các miễn trừ và hạn chế cụ thể trong cách chúng tôi phản hồi các yêu cầu đó và một số quyền nhất định có thể không áp dụng cho bạn.

Thông tin bổ sung về việc chọn không tham gia. Để tìm hiểu cách quản lý các quảng cáo nhắm đối tượng mà bạn có thể thấy trên LinkedIn, hãy nhấp vào đây. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo nhắm đối tượng và cách kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này, bạn cũng có thể truy cập NAI (Viện Quảng cáo Quốc gia) hoặc DAA (Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật Số).

Yêu cầu về Quyền Bảo vệ Dữ liệu Có thể Xác minh: Socure sẽ sử dụng các phương pháp hợp lý về mặt thương mại để xác nhận rằng bạn đã gửi yêu cầu có thể xác minh, nếu có hoặc được yêu cầu. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng Dịch vụ và lưu một số thông tin cá nhân của bạn để chứng minh chúng tôi đã tuân thủ yêu cầu của bạn.

Đại diện Được Ủy quyền: Bạn cũng có thể chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt bạn đưa ra yêu cầu, tùy thuộc vào việc xác minh phù hợp và các yêu cầu pháp lý hiện hành khác. Người đại diện được ủy quyền của bạn sẽ cần cung cấp tài liệu hỗ trợ thẩm quyền của người đại diện để thay mặt bạn đưa ra yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trực tiếp với chúng tôi và xác nhận yêu cầu.

Dấu hiệu Chọn Không Tham gia: Chúng tôi phản hồi những dấu hiệu hoặc cơ chế được kích hoạt trong trình duyệt web và trên thiết bị di động biểu thị lựa chọn thực hiện các quyền được liệt kê ở trên theo yêu cầu của luật hiện hành. Tại thời điểm này, chúng tôi không thực hiện theo những tín hiệu “không theo dõi” nếu được bật trong trình duyệt web.

Cam kết Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ

Socure tuân thủ Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ (EU-US DPF), Phần Mở rộng của Vương quốc Anh đối với Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và Khung Bảo mật Dữ liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ (Swiss-U.S. DPF) do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định. Socure đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng công ty tuân thủ Nguyên tắc của Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ (EU-U.S. DPF Principles) liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân nhận được từ Liên minh Châu Âu dựa vào Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và từ Vương quốc Anh (và Gibraltar) dựa vào Phần Mở rộng của Vương quốc Anh đối với Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ. Socure đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng công ty tuân thủ Nguyên tắc của Khung Bảo mật Dữ liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ( Swiss-U.S. DPF Principles) liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa vào Khung Bảo mật Dữ liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Socure tuân thủ quyển điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang.

Căn cứ theo Khung Bảo mật Dữ liệu, cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có quyền nhận được xác nhận của chúng tôi về việc liệu chúng tôi có lưu trữ thông tin cá nhân liên quan đến họ tại Hoa Kỳ hay không. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Bạn cũng có thể sửa đổi, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Cá nhân muốn tiếp tiếp cận, truy cập hoặc muốn sửa đổi, bổ sung hoặc xóa dữ liệu không chính xác được chuyển đến Hoa Kỳ theo Khung Bảo mật Dữ liệu phải gửi yêu cầu tương ứng quabiểu mẫu này. Nếu được yêu cầu xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ phản hồi trong khung thời gian hợp lý.

Chúng tôi sẽ cung cấp lựa chọn từ chối hoặc tham gia riêng lẻ đối với dữ liệu nhạy cảm trước khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba không phải là đại lý của chúng tôi hoặc trước khi chúng tôi sử dụng dữ liệu đó cho mục đích khác với mục đích ban đầu được thu thập hoặc được ủy quyền sau đó. Để yêu cầu hạn chế sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản qua biểu mẫu này.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Trách nhiệm giải trình của Socure đối với dữ liệu cá nhân mà công ty nhận được ở Hoa Kỳ theo Khung Bảo mật Dữ liệu và sau đó chuyển cho bên thứ ba được mô tả trong Nguyên tắc Khung Bảo mật Dữ liệu. Cụ thể, Socure vẫn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý theo Nguyên tắc Khung Bảo mật Dữ liệu nếu những đại lý bên thứ ba được công ty thu xếp tham gia xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt công ty thực hiện việc đó theo cách không phù hợp với Nguyên tắc, trừ khi Socure chứng minh rằng công ty không chịu trách nhiệm về sự kiện gây ra thiệt hại.

Để tuân thủ Nguyên tắc của Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ, Phần mở rộng của Vương quốc Anh đối với Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và Khung Bảo mật Dữ liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, Socure cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn và việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được chuyển đến Hoa Kỳ chiếu theo Nguyên tắc của các Khung Bảo mật Dữ liệu này. Cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại trước tiên nên liên hệ Socure theo địa chỉ email privacy@socure.com.

Socure cũng cam kết thêm nữa sẽ chuyển những khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết theo chương trình Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ đến cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập, Dịch vụ Khung Bảo mật Dữ liệu, được vận hành bởi Chương trình Quốc gia BBB. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại của bạn hoặc nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết thỏa đáng, vui lòng truy cập trang web này để tìm hiểu thêm thông tin và/hoặc nộp hồ sơ khiếu nại. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí.

Nếu khiếu nại theo Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ của bạn không thể được giải quyết thông qua các kênh trên, thì trong một số điều kiện nhất định, bạn có thể yêu cầu trọng tài có tính ràng buộc đối với một số khiếu nại còn lại chưa được giải quyết bằng các cơ chế giải quyết khác. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Tuyên bố về Quyền Riêng tư này và Nguyên tắc của Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ và/hoặc Nguyên tắc của Khung Bảo mật Dữ liệu Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, thì Nguyên tắc liên quan sẽ có hiệu lực chi phối. Để tìm hiểu thêm về chương trình Khung Bảo mật Dữ liệu Liên Âu-Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web này. Bạn có thể xác minh sự tham gia của Socure tại đây.

Liên hệ với Chúng tôi

Để liên hệ nhóm Bảo mật Socure, gồm cả Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể gửi email tới địa chỉ privacy@socure.com hoặc điện thoại số 1-888-690-3709.

Căn cứ theo Điều 27 của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR), Socure đã chỉ định Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu châu Âu (EDPO) làm Đại diện GDPR của công ty tại Liên minh châu Âu. Bạn có thể liên hệ với EDPO về các vấn đề liên quan đến GDPR: (1)qua biểu mẫu yêu cầu trực tuyến của EDPO; hoặc (2) gửi thư đến EDPO theo địa chỉ Avenue Huart Hamoir 71, 1030 Brussels, Bỉ.

Căn cứ theo Điều 27 của UK GDPR, Socure đã chỉ định EDPO UK Ltd làm đại diện UK GDPR tại Vương quốc Anh. Bạn có thể liên hệ EDPO UK về các vấn đề liên quan đến UK GDPR: (1) qua biểu mẫu yêu cầu trực tuyến của EDPO; hoặc (2) gửi thư đến EDPO UK theo địa chỉ 8 Northumberland Avenue, Luân Đôn WC2N 5BY, Vương quốc Anh