Search Icon

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2023

Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) | Tiếng Pháp (Canada) | Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

 1. GIỚI THIỆU VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. ĐÂY LÀ MỘT THỎA THUẬN RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ.

  1. Bằng cách nhấp vào để chấp nhận các điều khoản sử dụng này hoặc bằng cách truy cập hay sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ xác minh tài liệu nào (“DocV” hoặc “Dịch vụ DocV”) do Socure, Inc. (“Socure”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp, dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua một doanh nghiệp đã giới thiệu bạn đến với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận cũng như đồng ý chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý theo các điều khoản sử dụng này, bao gồm mọi chính sách được đề cập ở đây (dưới đây gọi chung là “Điều khoản”), bao gồm thỏa thuận trọng tài và từ bỏ quyền khởi kiện tập thể được nêu trong tài liệu này.

  2. THÔNG BÁO VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÀ TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN TẬP THỂ: CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI CÓ RÀNG BUỘC VÀ TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN TẬP THỂ, ĐƯỢC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY, ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA BẠN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO VỚI SOCURE.

  3. Thỉnh thoảng hãy kiểm tra lại tại đây vì Điều khoản có thể thay đổi và bạn đồng ý chịu sự ràng buộc theo phiên bản của Điều khoản có hiệu lực vào ngày bạn sử dụng DocV.

  4. LƯU Ý: Bạn không được phép sử dụng DocV nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này.

 2. MỤC ĐÍCH & QUY TRÌNH CỦA DOCV

  1. Mục đích. Mục đích của DocV là xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận. Bạn sẽ cần phải có giấy tờ tùy thân (“ID”), chẳng hạn như bằng lái xe hoặc hộ chiếu, để hoàn tất quy trình.

  2. Quy trình. Bạn sẽ được nhắc chụp ảnh giấy tờ tùy thân của mình và trong một số trường hợp là ảnh của chính bạn (“ảnh selfie”). Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, Socure sẽ trích xuất từ thông tin ID và ảnh selfie (nếu có) của bạn—bao gồm nhưng không giới hạn ở: Số ID (ví dụ: số giấy phép lái xe hoặc số hộ chiếu), PDF417 hoặc mã vạch khác và thông tin vùng có thể đọc được bằng máy cũng như mọi siêu dữ liệu và mã nhận dạng sinh trắc học tương ứng, chẳng hạn như hình dạng khuôn mặt của bạn. Socure sử dụng thông tin đầu vào của bạn và thông tin chúng tôi trích xuất để đánh giá tính hợp lệ của ID và rủi ro về danh tính của bạn cũng như để cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 3. QUYỀN RIÊNG TƯ
  Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư về Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”), nằm ở đây, để hiểu cách xử lý dữ liệu của chúng tôi và quyền của bạn. Bạn không được phép sử dụng DocV nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong Tuyên bố về Quyền riêng tư.

 4. AI CÓ THỂ SỬ DỤNG DOCV

  1. Socure là một thực thể giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và khách hàng của chúng tôi xác định ai sẽ tương tác với DocV.

  2. Socure không quyết định tính đủ điều kiện cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Tuy nhiên:

   1. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên hoặc đủ tuổi hợp pháp để ký kết hợp đồng ràng buộc trong khu vực thuộc quyền tài phán của bạn (tức là tiểu bang hoặc quốc gia), để sử dụng DocV.

   2. Nếu bạn từ 13 đến 17 tuổi, bạn phải có sự đồng ý và cho phép rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trước khi sử dụng DocV và đồng ý thêm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng DocV dưới sự giám sát trực tiếp của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Nếu bạn từ 13 đến 17 tuổi, mọi đề cập liên quan đến bạn trong tài liệu này sẽ được hiểu là bao gồm cả bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn, những người xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và chấp nhận cũng như đồng ý chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý theo các Điều khoản này.

   3. BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DOCV CHO MỌI MỤC ĐÍCH NẾU BẠN DƯỚI 13 TUỔI.

  3. Bạn không được phép sử dụng DocV cho mọi mục đích nếu bạn:

   1. sống ở một quốc gia mà Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện lệnh cấm vận (tức là cấm trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ);

   2. sống ở một quốc gia đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”;

   3. có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ, chẳng hạn như danh sách các Quốc gia bị Chỉ định Đặc biệt; hoặc

   4. có tên trong bất kỳ danh sách theo dõi toàn cầu nào, chẳng hạn như danh sách sàng lọc trừng phạt nhằm xác định các cá nhân được biết đến hoặc bị nghi ngờ là khủng bố, rửa tiền hoặc lừa đảo.

 5. CÁCH SỬ DỤNG VÀ HÀNH VI BỊ CẤM

  1. Bạn đồng ý không quét hoặc tải lên hay yêu cầu Socure quét hoặc sao chép bất kỳ huy hiệu, thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân nào khác do quân đội Hoa Kỳ hoặc bất kỳ chi nhánh nào của quân đội Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tổ chức chính phủ nào nghiêm cấm bạn làm như vậy cấp.

  2. Bạn đồng ý không quét hoặc tải lên DocV bất kỳ bức ảnh nào:

   1. của bất kỳ người nào không phải là đối tượng của giao dịch; hoặc

   2. bao gồm bất kỳ hình ảnh kỳ cục, khiêu dâm hoặc tục tĩu nào, kể cả hình ảnh cơ thể hoặc bộ phận cơ thể khỏa thân của chính bạn hoặc bất kỳ người nào khác.

  3. Bạn đồng ý không sử dụng DocV dưới bất kỳ hình thức nào:

   1. có tính chất bất hợp pháp, lừa đảo hoặc hình sự;

   2. không nhất quán hoặc trái ngược hoặc không được phép theo các Điều khoản này;

   3. mang tính chất phỉ báng, đe dọa, lăng mạ hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ người nào khác;

   4. không đứng đắn, vô đạo đức, tục tĩu hoặc xúc phạm;

   5. xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ người nào khác; hoặc

   6. ủng hộ, mô tả, khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bạo lực hoặc bất hợp pháp nào, chẳng hạn như (chỉ bằng ví dụ) buôn người, buôn bán tình dục, bạo lực gia đình, khiêu dâm trẻ em, khiêu dâm trả thù hoặc lạm dụng máy tính.

  4. Bạn đồng ý không sử dụng DocV:

   1. dưới bất kỳ hình thức nào có thể thay đổi, làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu hoặc tổn hại đến hệ thống hoặc sản phẩm của Socure;

   2. để dịch, thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ sản phẩm hoặc tài liệu nào của Socure;

   3. dưới bất kỳ hình thức nào có thể cản trở bất kỳ ai sử dụng DocV;

   4. để sao chép, thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ DocV hoặc Socure hoặc hệ thống của chúng tôi;

   5. để lấy thông tin hoặc nội dung DocV thông qua việc thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác không được cho phép rõ ràng thông qua sự đồng ý bằng văn bản của Socure;

   6. để cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, nền tảng hoặc hệ thống nào của Socure; hoặc

   7. để cố gắng giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ vận hành DocV.

  5. Bạn đồng ý không:

   1. thuê, cho thuê, cấp giấy phép phụ, cho mượn, phân phối, liên kết, xuất bản, hiển thị hoặc dịch DocV dưới bất kỳ hình thức nào;

   2. bán, bán lại hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần DocV (bao gồm cả đối tượng và mã nguồn);

   3. vi phạm, phá hoại, thăm dò hoặc cản trở mọi cơ chế giám sát, bảo mật, báo cáo hoặc xác thực; hoặc

   4. xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác khỏi DocV.

 6. NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

  1. DocV có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các ứng dụng khác (“Trang web của Bên Thứ ba”) để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc chức năng nhất định. Socure không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web của Bên Thứ ba nào. Do đó, mọi Trang web của Bên Thứ ba đều được cung cấp “nguyên trạng” và không có sự bảo đảm nào cho thông tin được cung cấp trong đó, dù rõ ràng hay ngầm định.

  2. Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại về Trang web của Bên Thứ ba phải được chuyển đến nhà điều hành các trang web đó.

 7. GIẤY PHÉP
  Theo các Điều khoản này và Tuyên bố về Quyền riêng tư, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, cá nhân, có giới hạn, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng DocV chỉ cho Mục đích được mô tả ở đây. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng DocV đúng theo tất cả các luật hiện hành. Socure có quyền tùy ý thu hồi giấy phép này bất kỳ lúc nào.

 8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  1. Bạn thừa nhận rằng:

   1. tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến DocV đều thuộc về Socure hoặc người cấp phép của Socure;

   2. các quyền được cấp ở đây được cấp phép (không được bán) cho bạn; và

   3. bạn không có quyền đối với DocV hoặc nội dung của nó ngoài quyền sử dụng DocV theo các Điều khoản này.

  2. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo đều thuộc quyền sở hữu của Socure và/hoặc khách hàng của Socure. Không nội dung nào trong hoặc liên quan tới DocV sẽ được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Socure hoặc khách hàng của Socure, bằng cách ngụ ý, ngăn không cho phủ nhận hoặc bằng cách khác, nếu có.

 9. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
  DỊCH VỤ DOCV VÀ TẤT CẢ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG TÍCH HỢP TRONG DOCV ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “THEO ĐIỀU KIỆN SẴN CÓ”. SOCURE VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN, NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH THƯƠNG MẠI, KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG HOẶC TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM DOCV, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DOCV SẼ CÓ SẴN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC CÁC DỊCH VỤ DOCV HOẶC CÁC MÁY CHỦ VẬN HÀNH DOCV KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. HƠN NỮA, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ BẢN QUÉT NÀO BẠN THỰC HIỆN HOẶC ẢNH BẠN CHỤP TRONG KHI SỬ DỤNG DOCV. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC VI PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO DO BẠN LẠM DỤNG DOCV.

 10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  1. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN RỦI RO KHI SỬ DỤNG DOCV VÀ/HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA NÀO. BẠN CŨNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý THÊM RẰNG SOCURE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, VỀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DOCV HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC TRUYỀN, GIÁM SÁT, LƯU TRỮ HOẶC NHẬN THÔNG QUA DOCV BẤT HỢP PHÁP, TRÁI PHÉP HOẶC KHÔNG ĐÚNG CÁCH.

  2. NẾU BẠN CHỌN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DOCV TỪ HOẶC TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM BÊN NGOÀI HOA KỲ, BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO RẰNG NHỮNG GÌ BẠN ĐANG LÀM Ở QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC THUỘC QUYỀN TÀI PHÁN ĐÓ LÀ HỢP PHÁP.

  3. SOCURE KHÔNG CHO PHÉP KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI ĐƯA RA CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG, BẢO HIỂM, VIỆC LÀM HOẶC CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁC ĐƯỢC QUY ĐỊNH BỞI ĐẠO LUẬT BÁO CÁO TÍN DỤNG CÔNG BẰNG VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG DOCV.

  4. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, SOCURE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN, DÙ LÀ CÁ NHÂN HAY THEO CÁCH KHÁC, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG, HAY MẤT LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VỀ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ BẤT KỲ MỐI LIÊN HỆ NÀO ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG, KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC HẬU QUẢ CỦA VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DOCV. BẠN CŨNG ĐẶC BIỆT THỪA NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ CÁC VỤ KIỆN TƯ NHÂN HOẶC CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DOCV. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA SOCURE DƯỚI ĐÂY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ (100 đô).

 11. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

  1. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bồi thường cho Socure đối với mọi khiếu nại, kiện tụng, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm án phí và các chi phí khác, chẳng hạn như phí luật sư) mà chúng tôi phải chịu một cách hợp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng DocV vi phạm các Điều khoản này.

  2. Socure có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi khiếu nại do bên thứ ba đưa ra liên quan đến việc bạn sử dụng DocV và bạn đồng ý hỗ trợ và hợp tác với chúng tôi liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào như vậy.

 12. CHẤM DỨT

  1. Socure có thể ngừng, tạm ngưng hoặc sửa đổi DocV bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn và có thể tùy ý chặn, chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào DocV bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì, ngay cả khi quyền truy cập tiếp tục được cấp cho người khác.

  2. Khi Socure chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào DocV:

   1. bạn phải ngừng sử dụng DocV ngay lập tức; và

   2. tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho bạn theo các Điều khoản này sẽ chấm dứt ngay lập tức.

 13. CÁC SỰ KIỆN NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI
  Socure sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các Điều khoản này do bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi gây ra, bao gồm bất kỳ sự cố nào của mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân.

 14. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
  Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của bang Delaware, Hoa Kỳ và bạn đồng ý với thẩm quyền xét xử không độc quyền của các tòa án Delaware đối với mọi tranh chấp không được phân xử qua thủ tục tố tụng trọng tài.

 15. THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÀ TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN TẬP THỂ
  VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY VÌ NÓ QUY ĐỊNH RẰNG BẠN VÀ SOCURE ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP THÔNG QUA TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CÁ NHÂN CÓ RÀNG BUỘC. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ BẠN VÀ SOCURE TỪ BỎ QUYỀN THEO ĐUỔI KHỞI KIỆN HOẶC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ CŨNG TỪ BỎ BẤT KỲ QUYỀN ĐƯA RA KHIẾU NẠI NÀO TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TẬP THỂ, ĐOÀN THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO, TRỪ TRƯỜNG HỢP VIỆC TỪ BỎ ĐÓ BỊ PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM.

  1. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn và Socure đồng ý rằng tất cả các khiếu nại, vấn đề và tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Thỏa thuận trọng tài này (“Thỏa thuận”) sẽ được giải quyết bằng thủ tục tố tụng trọng tài có ràng buộc trên cơ sở cá nhân, ngoại trừ trường hợp đó cả bạn và Socure đều không bắt buộc phải phân xử bất kỳ tranh chấp nào trong đó một trong hai bên tìm kiếm lệnh cấm hoặc biện pháp đền bù công bằng khác đối với cáo buộc sử dụng bất hợp pháp bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại, logo, bí mật thương mại, bằng sáng chế hoặc tài sản trí tuệ khác.

  2. Các bên đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang Delaware, rằng trọng tài viên sẽ áp dụng luật của bang Delaware cho tất cả các khiếu nại, vấn đề hoặc vấn đề đang tranh chấp. Ví dụ: luật pháp của bang Delaware sẽ điều chỉnh các vấn đề về khả năng thực thi và giải thích các Điều khoản và Thỏa thuận này cũng như khả năng phân xử của bất kỳ khiếu nại, vấn đề hoặc tranh chấp nào.

  3. BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN VÀ SOCURE MỖI BÊN TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN VÀ QUYỀN XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN. NGOÀI RA, CÁC BÊN ĐỒNG Ý RẰNG MỌI TRANH CHẤP PHẢI ĐƯỢC ĐƯA RA VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN CỦA CÁC BÊN CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HAY THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TẬP THỂ HOẶC TỐ TỤNG ĐOÀN THỂ HAY ĐẠI DIỆN KHÁC NÀO. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ TỪ BỎ CÁC QUYỀN NÀY MỘT CÁCH RÕ RÀNG VÀ CÓ CHỦ Ý.

  4. Để bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài, hãy gửi thư yêu cầu thủ tục tố tụng trọng tài và mô tả khiếu nại của bạn tới Socure, Inc., tại địa chỉ của đại lý đã đăng ký của chúng tôi, Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808.

  5. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA) tiến hành trước một trọng tài viên AAA duy nhất theo Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng AAA (“Quy tắc”), có sẵn tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi tới số 1-800-778-7879. Việc thanh toán tất cả các khoản phí và chi phí nộp đơn, hành chính và trọng tài viên sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc.

  6. Bạn có thể chọn tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài qua điện thoại, dựa trên văn bản đệ trình hoặc trực tiếp tại hạt nơi bạn sinh sống hoặc tại một địa điểm khác mà hai bên đã thống nhất. Quyết định của trọng tài viên sẽ là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo, và phán quyết về phán quyết trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử.

 16. TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN
  Mỗi điều kiện của các Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được ở bất kỳ khía cạnh nào thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo nghĩa hẹp hơn để nó trở nên hợp pháp, hợp lệ và có thể thực thi được hoặc nếu điều này là bất khả thi thì điều khoản đó có thể được hiểu là đã bị xóa. Dù vậy, các Điều khoản khác trong tài liệu này sẽ tiếp tục được áp dụng với đầy đủ hiệu lực.

 17. ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG KHÁC

  1. Socure có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho một tổ chức khác, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này. Bạn không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

  2. Nếu Socure không khẳng định rằng bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này hoặc nếu chúng tôi không thực thi các quyền của mình đối với bạn hoặc nếu chúng tôi trì hoãn thực hiện việc đó thì điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ các quyền của mình đối với bạn và sẽ không có nghĩa là bạn không phải tuân thủ những nghĩa vụ đó.

  3. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến việc bạn sử dụng DocV. Các Điều khoản như vậy thay thế tất cả những hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đây giữa chúng ta. Ngoài ra, bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn không dựa vào và bạn sẽ không có quyền hoặc biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố, giải trình, đảm bảo hay cam kết nào khác ngoài những gì được quy định trong các Điều khoản này.

  4. Trừ khi được luật hiện hành cho phép, cá nhân hoặc tổ chức không tham gia các Điều khoản này không được thực thi các Điều khoản này.

  5. Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do các Điều khoản này và không ai trong chúng tôi có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc người khác trong bất kỳ khía cạnh nào.